Kursy na wychowawców

Zapraszamy na organizowane przez nas kursy przygotowawcze dla kandydatów:

  • kurs na wychowawcę kolonijnego (placówek wypoczynku dzieci i młodzieży)  oraz
  • kurs na kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Zajęcia we Wrocławiu.

 

---

Nasz kurs na wychowawcę kolonijnego jest zgodny z Ustawą o systemie oświaty z dnia 11 września 2015 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015 poz. 1629) art. 92r, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 4520).